Moderne nettsider

Innbyggerportalen bygges opp med moderne malsett og er interaksjonsdesignet for å gå en mest mulig positiv og god opplevelse for publikum uansett enhet,enten mobilt eller PC.

CustomPublish CMS gir også innholdsprodusenter en positiv og god arbeidsflate. Det er intuitivt og enkelt å legge til tekst og bilder og plassere innhold på riktig sted.

Brukervennlig webbasert CMS. Ingen lokal installasjon.

CustomPublish CMS leveres utelukkende som en skydriftet løsning med fokus på sikkerhet. Det gir en større frihet for publisering for innholdsprodusenter og kostnadseffektivt for oppdragsgiver.

Krever ingen programmeringskunnskaper

Redigering av artikler utføres først og fremst via «WYSIWYG editor», hvor man har tilgang til alt av verktøy og funksjonalitet som for eksempel klipp ut, kopier, lim inn, utheve tekst, kursiv, punktlister, nummererte lister, lenking og øvrig funksjonalitet som trengs for tekstbehandling og artikkelpublisering.

Digitalt førstevalg

CustomPublish CMS tilrettelegger for integrasjoner som legger opp til ”digitalt førstevalg” og ser nødvendigheten av å følge utviklingen mot digitaliseringen i det offentlige. Et viktig steg for å sikre «digitalt førstevalg» er å skape en enkel og helhetlig digital brukeropplevelse i møte med kommunen. Digitalt førstevalg undergraves i det øyeblikket deler av en tjeneste må gjøres manuelt eller sekvensielle tjenester ikke er tilgjengelig på nett.

For å oppnå at nettbaserte tjenester blir hovedregelen, kreves en digital revolusjon der man digitaliserer alle tjenester. Digitalt førstevalg må i tillegg støttes av et brukervennlig tjenestetilbud for innbyggere og næringsliv. Tjenestene må være intelligente og enkle i bruk. Det innebærer blant annet at utfylling av data skal oppleves smertefritt og forbausende enkelt. Brukere skal for eksempel aldri bes om å oppgi de samme opplysningene flere ganger, og navigeres enkelt gjennom kun relevante deler av skjema.