Hva er MinSide fra CustomPublish?

  • Min side fremstår som som egen portal på kommunens nettsted
  • Sikker innlogging med ID porten
  • Gi innbygger tilgang til informasjon om eiendom, kommunale utgifter, barnehageplass, betalte og ubetalte fakturaer, helsetjenester, søknader/skjema o.l.
  • Løsningen er fleksibel og utvidbar med ny funksjonalitet via integrasjoner med (tredjeparts f) fagsystemer

Se for deg en MinSide der du får tilgang til status i pågående saker/søknader og historikk på tidligere saker/søknader. Hva med å presentere og foreslå relevante søknadsskjema basert på kjente data om innbyggeren? For eksempel ferdig utfylt søknad om SFO-plass. Ut fra gitte kriterier og innsendte opplysninger kan foresatte gjøre jobben selv og få vedtake umiddelbart. Kanskje også mulighet for å betale for tjenesten via kortbetaling? Eller hva med å kunne tilby barnehageplass direkte på MinSide uten at foresatte selv har søkt?

 

Hvordan ser fremtiden ut for MinSide?

Du som allerede har kommuneportal fra CustomPublish vil nyte godt av synergi mellom hjemmesider og MinSide fremover. Vi ser for oss at i tillegg til å finne persontilpasset informasjon og kommunale tjenester på MinSide skal samme informasjon vises på kommunens hjemmesider (når innbygger er innlogget via ID-porten). For eksempel kan relevant eiendomsinformasjon vises på sider om reguleringsplaner, søknad, status og vedtak om barnehageplass kan vises på barnehagesider osv.

Hva ønsker dere at MinSide skal være for deres innbygger? Vi hører gjerne fra dere!