“Oppkjøpet av CustomPublish er første steg i vår etablering i Norge og helt i tråd med vår vekststrategi. CustomPublish og Sitevision retter seg i stor grad mot samme målgruppe, vi kompletterer deres eksisterende tilbud med en plattform og tjenester som har hatt Sveriges mest fornøyde CMS-kunder siden 2009,” sier Anders Korsvall, administrerende direktør i Sitevision.Begge selskapenes eksisterende kunder vil dra nytte av et enda bredere utvalg av verktøy som gjør det enklere å produsere, vedlikeholde og publisere innhold på nettsider og intranett. Hovedfokuset vil være muligheten til å lære av den lange erfaringen på det svenske og norske markedet, for å utvikle enda bedre løsninger for nåværende og fremtidige kunder.

“Vi ser frem til å bli en del av Sitevision med mål om å bli Nordens ledende CMS. Sitevision og deres økosystem vil tilføre stor verdi til våre eksisterende kunder. De vil kunne tilby sine brukere og besøkende en enda bedre digital opplevelse,” sier Anders Svegård, daglig leder i CustomPublish.

En viktig del av Sitevisions strategi er å jobbe tett sammen med partnere for at kundene skal få tilgang til løsninger og funksjoner tilpasset deres behov. Dette har hatt stor betydning for veksten som Sitevision har hatt de siste årene. Nå åpnes det opp for samarbeid også på det norske markedet og det er allerede inngått avtaler med flere norske partnere.

For mer informasjon om Sitevision og deres produkter, besøk Sitevisions nettside.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Korsvall
Administrerende direktør, Sitevision AB
+46 76 112 00 48
anders.korsvall@sitevision.se

 

Anders Svegård
Daglig leder, CustomPublish AS
+47 450 66 540
anders@custompublish.com 

 

Om Sitevision

Sitevision tilbyr en CMS-plattform som gjør det enkelt å skape og oppdatere digitale arbeidsplasser, intranett og nettsider. Sitevision har markedets mest fornøyde kunder hvert år siden 2009, ifølge det uavhengige analyseselskapet Web Service Award. Blant kundene er Skatteverket, Telenor og Malmö by. Sitevision er sertifisert som Great Place to Work og utpekt av samme organisasjon til en av Sveriges åtte beste arbeidsplasser. www.sitevision.se 

 

Om CustomPublish

CustomPublish leverer et CMS for å lage hjemmesider og intranett til offentlig og privat sektor. Fokus ligger på brukervennlighet og CX. CustomPublish ble etablert i 2000 i Norge og har kontor i Oslo. www.custompublish.com