Reduserte kostnader:

Ingen krav til teknisk plattform, investeringer i dyrt utstyr eller kostbare programvareoppdateringer.

En skydriftet CMS løsning muliggjør publisering ikke bare fra PC , men også fraenheter som for eksempel en smarttelefon eller nettbrett. Man trenger bare ennettleser og tilgang til internett.

Alltid tilgang til siste versjon:

CustomPublish CMS videreutvikles kontinuerlig, ny funksjonalitet og nye verktøy er tilgjengelig for alle, ingen installasjon eller oppgradering av CMS er nødvendig.

Gjennomtestet løsning:

CustomPublish AS sitt driftssenter ligger ved DigiPlex i Oslo med høy sikkerhet og meget begrenset tilgang. Underliggende software er alltid patchet opp til siste versjoner.

Datasikkerhet:

Skytjenester gir etter vår mening en økt sikkerhet for deg som kunde. Vi som leverandører av IT-driftstjenester har spesialisert kompetanse og god tilgjengelighet på ITressurser. Vårt datasentre har et omfattende sikringstiltak med strenge restriksjoner på hvem som får komme inn i anlegget. I tillegg skiftes maskinvare ut og programvare oppgraderes regelmessig. I tillegg vil du som kunde få sikkerhetsoppdateringer og andre. Vi som leverandør tilbyr også sikkerhetskopiering og lagring av data på flere steder noe som sikrer deg backup av alt
innhold.

Publiseringsverktøy via App:

CustomPublish har også lansert en egen hurtig-publiserings app for smarttelefoner og nettbrett, både Android og iOS. CustomPublish CMS app er tilgjengelig i AppleStore og Google Play. Denne gjør det mulig for innholdsprodusent å publisere artikler (evt med bilde fra mobilkamera eller arkiv) å publisere kjapt og enkelt direkte til nettstedet, eller redigere eksisterende artikler.

Miljøvennlig:

Det er anslått at datasentre står for nærmere en fjerdedel av de globale CO2-utslippene fra bruken og produksjonen av IKT-utstyr. Ved å drifte mange nettsider på samme serverpark, gir dette et mer kostnadseffektivt energiforbruk. Leverandøren eier og drifter tjenesten som leveransen blir levert på.

Tilgjengelighet:

CustomPublish AS garanterer 99.9% oppetid. CustomPublish CMS har systemer for overvåkning av oppetid og mekanismer for å minimalisere nedetid. Om driftsproblemer oppstår vil vårt vaktpersonell automatisk varsles slik at tiltak kan iverksettes umiddelbart.