CustomPublish CMS oppfyller alle obligatoriske og anbefalte forvaltningsstandarder i gjeldende versjon av referansekatalogen, og forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Som et minimum vil alle krav på AA-nivå oppfylles (WC3 og WCAG2.0), men i samarbeid med kunde og deres resurser forsøker vi å tilfredsstille alle krav vi kan og som er oppnåelig i praksis.

Det er oppdragsgiver selv som står som ansvarlig for at nettstedet oppfyller gjeldende krav og følger anbefalinger fra Difi og evt andre kontrollorganer, men CustomPublish AS som leverandør stiller høye krav til kvalitet på produktene vi leverer og prosessene omkring leveransen. I og med at løsningen leveres som en nettsky-driftet plattform, vil alle kunder nyte godt av endringer som påvirker selve produktet CustomPublish CMS.

CustomPublish vurderer kontinuerlig gjeldende krav om universell utforming, nye krav vurderes i forhold til hvilke endringer som bør foretas i løsningen for å tilfredsstille kravene.

Utover dette har forfatter og administrator alle verktøy de trenger i CustomPublish CMS for å formatere innholdet korrekt iht. kravene. Det finnes tilgjengelige verktøy som for eksempel lenkesjekk, bruk av metadata +++.

Siteimprove

Vi samarbeider med Siteimprove som er leverandør av verktøy for kontinuerlig status på nettsted, både med tanke på gjeldende krav til universell  utforming og tilgjengelighet men også analyse og søkemotoroptimalisering. Det gir rask og god kontroll på innholdet på nettstedet og gjør det enkelt å finne fram til det som anbefales rettet ihht gjeldende krav. Tilgang til Siteimprove krever egen avtale.