MinSide

CustomPublish har også utviklet og implementert tjenesten MinSide, et sted hvor innbygger kan finne alle relevante tjenester, opplysninger, (hel- eller del-) automatiserte elektroniske søknader og lignende. ID-porten ligger som det ytterste laget og sørger for trygg autentisering basert på kjent og tilgjengelig teknologi for de aller fleste.

Intranett

CustomPublish leverer komplett løsning for intranett, med flere muligheter for integrasjoner og valg av moduler. Standard modul for Intranet er en komplett løsning for intranett, med flere muligheter for integrasjoner og valg av moduler. Intranett løsningen kan enkelt utvides og moduler og integrasjoner kan legges til ved behov.

Pris- og gebyrregulativ

All informasjon om kommunens priser og gebyrer samlet på ett sted for enkel oversikt og enkel administrasjon. Oppdaterte priser vises på rett sted på nettsiden med smart temamerking.

eChat

Dialogverktøy som gir publikum/innbyggere mulighet til å enkelt ta kontakt direkte på din hjemmeside. Færre telefonsamtaler til kommunens servicetorg = Tid spart!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter er en standard modul som gir publikum mulighet til å gi tilbakemelding og sette karakter på siden. Dette er også et nyttig verktøy for å se hvordan sidene fungerer i etterkant av lansering eller redesign, en fin måte å få innspill fra brukere på.

Lag og forening

Med egen innlogging til hvert lag og forening har de selv mulighet til å redigere denne opplysningen etter hvert som dette endres. Uttrekk av informasjon kan også hentes fra Brønnøysundregisteret for alle lag og foreninger som har tilknytning til kommunen.

Skoleruta

Modulen som enkelt viser elevenes fridager igjennom skoleåret.

GataMi

Modulen som gjør det lettere for innbyggerne i din kommune å melde inn om problemer i sitt nærområde. Brukerne kan gi tilbakemelding til kommunen på avvik i tilknytning kommunale veier, eiendom, vann, avløp eller annet

Planportal

Formålet er å utarbeide en portal som sikrer at innbyggere og andre aktører på et tidlig tidspunkt får mulighet til å bli kjent med planer, debattere muligheter, samt bidra med forslag og synspunkter gjennom et enkelt og brukervennlig grensesnitt.

Bookingkalender

Det finnes også en egen bookingkalender tilgjengelig. Her er funksjonalitet som gjør det mulig å se hva som er ledig/opptatt til gitte tider (f.eks. møterom), antall tilgjengelige plasser, ventelister, avbestilling osv.

Byggesak

Søk om byggetillatelse er et område flere kommuner fokuserer på som et naturlig sted å forbedre selvbetjeningen. Flere har blant annet lansert en egen byggeportal som handler mer om å strukturere informasjonen. Eksempelvis kan dere se på Sør-Varangers byggesakportal.

Prosjektportal

CustomPublish utvikler ulike prosjektportaler i henhold til kommunens ønsker og behov. det kan være alt fra enkle informasjonssider til større handlingsveiledere:

Helseportal - en informasjonsportal mellom sektorer

Prosjektportalen er en modell for samarbeid mellom ulike kommunale sektorer omkring utsatte barn og familier.

Dynamisk innhold - handlingsveiledere

Eksempel på en slik side med dynamisk innhold har vært nylig lasert hos Rakkestad kommune og der vi i samarbeid har bygget opp en handlingsveileder på tverrfaglig innsats. Dette er altså en tverrfaglig samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Her finnes det ulike handlingsveiledere innen barnehage, skole, helsestasjon og barneverntjenesten basert på ulike nivå

Kommunesammenslåing - informasjonsdeling

Ved kommunesammenslåinger har det vært behov for å spre nødvendig informasjon ut til innbyggerne. Ulike portaler ble lansert for dette formålet.