Sak og arkivløsninger

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelser kan hentes inn til CustomPublish CMS via webservice/API fra leverandør av tjenesten.

Skjema

CustomPublish CMS er sømløst integrert med skjemaløsninger fra alle store skjemaleverandører på det offentlige markedet.

Ansattlister

Informasjon om ansatte kan hentes fra AD via LDAPS for utlisting i ansattliste og tilsvarende. CustomPublish CMS har en standardisert integrasjon mot AD for dette formålet, oppdragsgiver må gi tilgang til server og visse tilgangsrettigheter for å få dette på plass. Vi trenger også noe informasjon om AD-server.

Det er videre mulig å sette opp filtre for hvilken informasjon som vises hvor/ hvordan på spesifikke avdelinger, et eksempel er for Barnevern hvor mobiltelefonnummer kanskje ikke ønskes vist.

Statistikkverktøy

Det finnes enkel statistikkfunksjon i CustomPublish CMS men vi anbefaler at oppdragsgiver vurderer 3. parts analyseverktøy som for eksempel Google Analytics, Webtrends eller Siteimprove som kan installeres på nettstedet. CustomPublish tar ikke ekstra betalt for å integrere nevnte analyseverktøy med oppdragsgivers nettsted.

Kart

Google Maps er integrert med CustomPublish CMS og er standard kartløsning  for visning av kart i artikler og øvrige innholdselementer på nettstedet. Lenking eller embed/innbygging er dermed ikke nødvendig.

Andre  kartløsninger kan integreres, gitt at det finnes  tilgjenglig API.

KS MinSide

Vi støtter KS MinSide, som er en alternativ løsning til CustomPublish MinSide.